Klemtoon in een woord

vérspringen

Welk woord zie je?

verspríngen

vérspringen

Door de klemtoon op een andere lettergreep te leggen, kan de betekenis van een woord geheel veranderen.

vóórkomen

Welk woord zie je?

voorkómen

vóórkomen

vóórnaam

Welk woord zie je?

voornáám

vóórnaam

achteruítgang

Welk woord zie je?

achteruítgang

áchteruitgang

voortdúrend

Welk woord zie je?

vóórtdurend

voortdúrend

ónderdruk

Welk woord zie je?

onder drúk

ónderdruk

kantélen

Welk woord zie je?

kantélen

kántelen

régent

Welk woord zie je?

régent

regént

bédelen

Welk woord zie je?

bedélen

bédelen

dolfíjn

Welk woord zie je?

dolfíjn

dólfijn

Einde Oefening 3

Je hebt een score behaald van:

0%
Volgende oefening

Einde Les 8

Klemtonen, mimiek, lichaamshouding, gebaren e.d. werken ondersteunend bij het sneller herkennen van wat gezegd wordt.  Blijf dus altijd goed kijken naar uw gesprekspartner. Kijk ook goed om u heen; zijn er voorwerpen, foto's, teksten die het gesprek ondersteunen? Al deze extra informatie zorgt ervoor dat een gesprek volgen iets minder inspannend is.

Tip!  Probeer zelf tijdens een gesprek meer mimiek en natuurlijke gebaren te gebruiken, dan doet uw gesprekspartner gemakkelijker mee. Leg uit aan uw gesprekspartner waarom dit belangrijk voor u is.

Naar Hoofdmenu