Copyright informatie

Alle teksten, foto’s en filmpjes op deze website zijn eigendom van Paula Hettinga en Caroline van Daelen, logopedisten.
Deze mogen niet worden verveelvoudigd, gekopieerd, gepubliceerd, opgeslagen, aangepast of gebruikt in welke vorm dan ook, online of offline, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Paula Hettinga en Caroline van Daelen.

Uitzondering hierop is een kopie van het Overzicht mondbeelden (PDF). Deze mag worden geprint voor eigen gebruik tijdens het oefenen van spraakafzien met behulp van deze website.

© 2023 Paula Hettinga en Caroline van Daelen