Welk medeklinker-mondbeeld komt het meest in de zin voor?

Wie weet waar Willem Wever woont?

Welk medeklinker-mondbeeld komt het meest voor in de zin?

lipklanken

liptandklanken

tongpuntklanken

Liesje leerde Lotje lopen langs de lange Lindelaan.

Welk medeklinker-mondbeeld komt het meest voor in de zin?

lipklanken

liptandklanken

tongpuntklanken

De vissers vissen naar vissen.

Welk medeklinker-mondbeeld komt het meest voor in de zin?

lipklanken

liptandklanken

tongpuntklanken

De poetser poetst de postkoets.

Welk medeklinker-mondbeeld komt het meest voor in de zin?

lipklanken

liptandklanken

tongpuntklanken

Tom tekent tien teentjes.

Welk medeklinker-mondbeeld komt het meest voor in de zin?

lipklanken

liptandklanken

tongpuntklanken

De slome slak eet slappe sla.

Welk medeklinker-mondbeeld komt het meest voor in de zin?

lipklanken

liptandklanken

tongpuntklanken

Ping en pong spelen pingpong.

Welk medeklinker-mondbeeld komt het meest voor in de zin?

lipklanken

liptandklanken

tongpuntklanken

De vliegen vliegen vliegensvlug.

Welk medeklinker-mondbeeld komt het meest voor in de zin?

lipklanken

liptandklanken

tongpuntklanken

Ik zag de zon in de zee zakken.

Welk medeklinker-mondbeeld komt het meest voor in de zin?

lipklanken

liptandklanken

tongpuntklanken

Moeder bakt bruine bolletjes.

Welk medeklinker-mondbeeld komt het meest voor in de zin?

lipklanken

liptandklanken

tongpuntklanken

Einde Oefening 9

Je hebt een score behaald van:

0%
Volgende oefening

Einde Les 7

U hebt nu alle mondbeelden geleerd. Het herkennen van mondbeelden blijft een belangrijke rol spelen tijdens spraakafzien. Herhaal de lessen 3 t/m 7 daarom regelmatig.

Tip! Spreek namen die belangrijk voor u zijn uit voor de spiegel. Welke klanken zijn wel en welke zijn niet zichtbaar? Welke mondbeelden herkent u?

Naar Hoofdmenu