Kleine verschillen zien tussen woorden: medeklinkers

laag

Welk woord zie je? Let op de medeklinkers!

naad

naaf

naam

laag

las

Welk woord zie je? Let op de medeklinkers!

las

was

jas

bas

boos

Welk woord zie je? Let op de medeklinkers!

voos

roos

koos

boos

keel

Welk woord zie je? Let op de medeklinkers!

meel

veel

keel

deel

lief

Welk woord zie je? Let op de medeklinkers!

liet

liep

lief

lieg

dopen

Welk woord zie je? Let op de medeklinkers!

doken

doven

dopen

dolen

leeg

Welk woord zie je? Let op de medeklinkers!

leem

leef

leeg

leen

later

Welk woord zie je? Let op de medeklinkers!

pater

kater

later

water

oven

Welk woord zie je? Let op de medeklinkers!

oven

ogen

kolen

open

kakel

Welk woord zie je? Let op de medeklinkers!

kakel

kabel

kavel

kader

Einde Oefening 5

Je hebt een score behaald van:

0%
Volgende oefening

Einde Les 7

U hebt nu alle mondbeelden geleerd. Het herkennen van mondbeelden blijft een belangrijke rol spelen tijdens spraakafzien. Herhaal de lessen 3 t/m 7 daarom regelmatig.

Tip! Spreek namen die belangrijk voor u zijn uit voor de spiegel. Welke klanken zijn wel en welke zijn niet zichtbaar? Welke mondbeelden herkent u?

Naar Hoofdmenu