Kleine verschillen zien tussen woorden: medeklinkers

laag

Welk woord zie je? Let op de medeklinkers!

laag

naad

naaf

naam

las

Welk woord zie je? Let op de medeklinkers!

bas

was

jas

las

boos

Welk woord zie je? Let op de medeklinkers!

koos

voos

roos

boos

keel

Welk woord zie je? Let op de medeklinkers!

deel

keel

meel

veel

lief

Welk woord zie je? Let op de medeklinkers!

lieg

liep

lief

liet

dopen

Welk woord zie je? Let op de medeklinkers!

dolen

doken

doven

dopen

leeg

Welk woord zie je? Let op de medeklinkers!

leen

leef

leeg

leem

later

Welk woord zie je? Let op de medeklinkers!

water

later

kater

pater

oven

Welk woord zie je? Let op de medeklinkers!

oven

kolen

open

ogen

kakel

Welk woord zie je? Let op de medeklinkers!

kakel

kavel

kabel

kader

Einde Oefening 5

Je hebt een score behaald van:

0%
Volgende oefening

Einde Les 7

U hebt nu alle mondbeelden geleerd. Het herkennen van mondbeelden blijft een belangrijke rol spelen tijdens spraakafzien. Herhaal de lessen 3 t/m 7 daarom regelmatig.

Tip! Spreek namen die belangrijk voor u zijn uit voor de spiegel. Welke klanken zijn wel en welke zijn niet zichtbaar? Welke mondbeelden herkent u?

Naar Hoofdmenu