Kleine verschillen zien tussen woorden: medeklinkers

laag

Welk woord zie je? Let op de medeklinkers!

naad

naaf

laag

naam

las

Welk woord zie je? Let op de medeklinkers!

jas

bas

las

was

boos

Welk woord zie je? Let op de medeklinkers!

koos

roos

voos

boos

keel

Welk woord zie je? Let op de medeklinkers!

deel

keel

veel

meel

lief

Welk woord zie je? Let op de medeklinkers!

liet

liep

lief

lieg

dopen

Welk woord zie je? Let op de medeklinkers!

doven

dopen

dolen

doken

leeg

Welk woord zie je? Let op de medeklinkers!

leen

leeg

leem

leef

later

Welk woord zie je? Let op de medeklinkers!

water

pater

kater

later

oven

Welk woord zie je? Let op de medeklinkers!

open

oven

ogen

kolen

kakel

Welk woord zie je? Let op de medeklinkers!

kabel

kader

kavel

kakel

Einde Oefening 5

Je hebt een score behaald van:

0%
Volgende oefening

Einde Les 7

U hebt nu alle mondbeelden geleerd. Het herkennen van mondbeelden blijft een belangrijke rol spelen tijdens spraakafzien. Herhaal de lessen 3 t/m 7 daarom regelmatig.

Tip! Spreek namen die belangrijk voor u zijn uit voor de spiegel. Welke klanken zijn wel en welke zijn niet zichtbaar? Welke mondbeelden herkent u?

Naar Hoofdmenu