Kleine verschillen zien tussen woorden: medeklinkers

laag

Welk woord zie je? Let op de medeklinkers!

naad

laag

naaf

naam

las

Welk woord zie je? Let op de medeklinkers!

jas

bas

was

las

boos

Welk woord zie je? Let op de medeklinkers!

boos

koos

roos

voos

keel

Welk woord zie je? Let op de medeklinkers!

keel

deel

veel

meel

lief

Welk woord zie je? Let op de medeklinkers!

lieg

lief

liet

liep

dopen

Welk woord zie je? Let op de medeklinkers!

doven

doken

dolen

dopen

leeg

Welk woord zie je? Let op de medeklinkers!

leen

leef

leeg

leem

later

Welk woord zie je? Let op de medeklinkers!

water

kater

later

pater

oven

Welk woord zie je? Let op de medeklinkers!

kolen

ogen

open

oven

kakel

Welk woord zie je? Let op de medeklinkers!

kader

kavel

kakel

kabel

Einde Oefening 5

Je hebt een score behaald van:

0%
Volgende oefening

Einde Les 7

U hebt nu alle mondbeelden geleerd. Het herkennen van mondbeelden blijft een belangrijke rol spelen tijdens spraakafzien. Herhaal de lessen 3 t/m 7 daarom regelmatig.

Tip! Spreek namen die belangrijk voor u zijn uit voor de spiegel. Welke klanken zijn wel en welke zijn niet zichtbaar? Welke mondbeelden herkent u?

Naar Hoofdmenu