Kleine verschillen zien tussen woorden: medeklinkers

laag

Welk woord zie je? Let op de medeklinkers!

naad

naaf

laag

naam

las

Welk woord zie je? Let op de medeklinkers!

jas

bas

las

was

boos

Welk woord zie je? Let op de medeklinkers!

voos

koos

roos

boos

keel

Welk woord zie je? Let op de medeklinkers!

deel

veel

meel

keel

lief

Welk woord zie je? Let op de medeklinkers!

liet

lief

lieg

liep

dopen

Welk woord zie je? Let op de medeklinkers!

dolen

dopen

doven

doken

leeg

Welk woord zie je? Let op de medeklinkers!

leen

leef

leeg

leem

later

Welk woord zie je? Let op de medeklinkers!

water

pater

later

kater

oven

Welk woord zie je? Let op de medeklinkers!

open

kolen

ogen

oven

kakel

Welk woord zie je? Let op de medeklinkers!

kabel

kavel

kader

kakel

Einde Oefening 5

Je hebt een score behaald van:

0%
Volgende oefening

Einde Les 7

U hebt nu alle mondbeelden geleerd. Het herkennen van mondbeelden blijft een belangrijke rol spelen tijdens spraakafzien. Herhaal de lessen 3 t/m 7 daarom regelmatig.

Tip! Spreek namen die belangrijk voor u zijn uit voor de spiegel. Welke klanken zijn wel en welke zijn niet zichtbaar? Welke mondbeelden herkent u?

Naar Hoofdmenu