Kleine verschillen zien tussen woorden: medeklinkers

laag

Welk woord zie je? Let op de medeklinkers!

naad

naaf

laag

naam

las

Welk woord zie je? Let op de medeklinkers!

was

las

bas

jas

boos

Welk woord zie je? Let op de medeklinkers!

voos

roos

boos

koos

keel

Welk woord zie je? Let op de medeklinkers!

deel

meel

veel

keel

lief

Welk woord zie je? Let op de medeklinkers!

lief

liep

lieg

liet

dopen

Welk woord zie je? Let op de medeklinkers!

dolen

doven

dopen

doken

leeg

Welk woord zie je? Let op de medeklinkers!

leem

leef

leen

leeg

later

Welk woord zie je? Let op de medeklinkers!

water

pater

kater

later

oven

Welk woord zie je? Let op de medeklinkers!

kolen

oven

open

ogen

kakel

Welk woord zie je? Let op de medeklinkers!

kader

kabel

kakel

kavel

Einde Oefening 5

Je hebt een score behaald van:

0%
Volgende oefening

Einde Les 7

U hebt nu alle mondbeelden geleerd. Het herkennen van mondbeelden blijft een belangrijke rol spelen tijdens spraakafzien. Herhaal de lessen 3 t/m 7 daarom regelmatig.

Tip! Spreek namen die belangrijk voor u zijn uit voor de spiegel. Welke klanken zijn wel en welke zijn niet zichtbaar? Welke mondbeelden herkent u?

Naar Hoofdmenu