Kleine verschillen zien tussen woorden: medeklinkers

laag

Welk woord zie je? Let op de medeklinkers!

laag

naam

naaf

naad

las

Welk woord zie je? Let op de medeklinkers!

jas

was

las

bas

boos

Welk woord zie je? Let op de medeklinkers!

koos

roos

boos

voos

keel

Welk woord zie je? Let op de medeklinkers!

meel

veel

deel

keel

lief

Welk woord zie je? Let op de medeklinkers!

liep

lieg

lief

liet

dopen

Welk woord zie je? Let op de medeklinkers!

dopen

dolen

doken

doven

leeg

Welk woord zie je? Let op de medeklinkers!

leem

leen

leef

leeg

later

Welk woord zie je? Let op de medeklinkers!

water

pater

kater

later

oven

Welk woord zie je? Let op de medeklinkers!

kolen

oven

ogen

open

kakel

Welk woord zie je? Let op de medeklinkers!

kakel

kader

kavel

kabel

Einde Oefening 5

Je hebt een score behaald van:

0%
Volgende oefening

Einde Les 7

U hebt nu alle mondbeelden geleerd. Het herkennen van mondbeelden blijft een belangrijke rol spelen tijdens spraakafzien. Herhaal de lessen 3 t/m 7 daarom regelmatig.

Tip! Spreek namen die belangrijk voor u zijn uit voor de spiegel. Welke klanken zijn wel en welke zijn niet zichtbaar? Welke mondbeelden herkent u?

Naar Hoofdmenu