Kleine verschillen zien tussen woorden: medeklinkers

laag

Welk woord zie je? Let op de medeklinkers!

naaf

naam

naad

laag

las

Welk woord zie je? Let op de medeklinkers!

jas

las

was

bas

boos

Welk woord zie je? Let op de medeklinkers!

roos

voos

koos

boos

keel

Welk woord zie je? Let op de medeklinkers!

meel

veel

keel

deel

lief

Welk woord zie je? Let op de medeklinkers!

liep

lieg

liet

lief

dopen

Welk woord zie je? Let op de medeklinkers!

dolen

doven

doken

dopen

leeg

Welk woord zie je? Let op de medeklinkers!

leeg

leen

leem

leef

later

Welk woord zie je? Let op de medeklinkers!

later

kater

pater

water

oven

Welk woord zie je? Let op de medeklinkers!

open

ogen

kolen

oven

kakel

Welk woord zie je? Let op de medeklinkers!

kavel

kakel

kader

kabel

Einde Oefening 5

Je hebt een score behaald van:

0%
Volgende oefening

Einde Les 7

U hebt nu alle mondbeelden geleerd. Het herkennen van mondbeelden blijft een belangrijke rol spelen tijdens spraakafzien. Herhaal de lessen 3 t/m 7 daarom regelmatig.

Tip! Spreek namen die belangrijk voor u zijn uit voor de spiegel. Welke klanken zijn wel en welke zijn niet zichtbaar? Welke mondbeelden herkent u?

Naar Hoofdmenu