Welk klinker-mondbeeld komt het meest in de zin voor?

Frits mixte zijn whisky met een whiskymixer.

Welke medeklinker-mondbeeld komt het meest voor in de zin?

ronde klinkers

open klinkers

brede klinkers

tweeklanken

Paul zei tegen Paul; is Paul in het Pools Paul?

Welke medeklinker-mondbeeld komt het meest voor in de zin?

ronde klinkers

open klinkers

brede klinkers

tweeklanken

Apen apen apen altijd na?

Welke medeklinker-mondbeeld komt het meest voor in de zin?

ronde klinkers

open klinkers

brede klinkers

tweeklanken

De koetsier poetst de postkoets.

Welke medeklinker-mondbeeld komt het meest voor in de zin?

ronde klinkers

open klinkers

brede klinkers

tweeklanken

De vliegen vliegen vliegensvlug.

Welke medeklinker-mondbeeld komt het meest voor in de zin?

ronde klinkers

open klinkers

brede klinkers

tweeklanken

Wij eisen ijs!

Welke medeklinker-mondbeeld komt het meest voor in de zin?

ronde klinkers

open klinkers

brede klinkers

tweeklanken

Achtentachtig brandende  kacheltjes.

Welke medeklinker-mondbeeld komt het meest voor in de zin?

ronde klinkers

open klinkers

brede klinkers

tweeklanken

Koos koos voor Koosje en Koosje koos voor Koos.

Welke medeklinker-mondbeeld komt het meest voor in de zin?

ronde klinkers

open klinkers

brede klinkers

tweeklanken

Teun neuriet een vrolijk deuntje.

Welke medeklinker-mondbeeld komt het meest voor in de zin?

ronde klinkers

open klinkers

brede klinkers

tweeklanken

De knappe kapper kapt knap.

Welke medeklinker-mondbeeld komt het meest voor in de zin?

ronde klinkers

open klinkers

brede klinkers

tweeklanken

Einde Oefening 10

Je hebt een score behaald van:

0%

Einde Les 7

U hebt nu alle mondbeelden geleerd. Het herkennen van mondbeelden blijft een belangrijke rol spelen tijdens spraakafzien. Herhaal de lessen 3 t/m 7 daarom regelmatig.

Tip! Spreek namen die belangrijk voor u zijn uit voor de spiegel. Welke klanken zijn wel en welke zijn niet zichtbaar? Welke mondbeelden herkent u?

Naar Hoofdmenu