Plaatsen in Nederland

Venlo

Welke plaatsnaam zie je?

Gouda

Heerenveen

Amsterdam

Venlo

Emmeloord

Welke plaatsnaam zie je?

Emmeloord

Rotterdam

Vlissingen

Zwolle

Bij de uitspraak van het woord Emmeloord zie je dat de tweede lettergreep begint met de lippen op elkaar, en in de laatste lettergreep is de mond rond.

Vlissingen

Welke plaatsnaam zie je?

Utrecht

Gouda

Eindhoven

Vlissingen

Zwolle

Welke plaatsnaam zie je?

Rotterdam

Venlo

Zwolle

Eindhoven

Heerenveen

Welke plaatsnaam zie je?

Heerenveen

Gouda

Amsterdam

Emmeloord

Bij de uitspraak van het woord Heerenveen blijft de mond breed en vrij gesloten.

Gouda

Welke plaatsnaam zie je?

Gouda

Vlissingen

Heerenveen

Utrecht

Bij de uitspraak van het woord Gouda zie je dat in de eerste lettergreep de mond van open naar rond gaat.

Rotterdam

Welke plaatsnaam zie je?

Utrecht

Zwolle

Vlissingen

Rotterdam

Eindhoven

Welke plaatsnaam zie je?

Emmeloord

Gouda

Eindhoven

Heerenveen

Utrecht

Welke plaatsnaam zie je?

Zwolle

Rotterdam

Gouda

Utrecht

Amsterdam

Welke plaatsnaam zie je?

Eindhoven

Amsterdam

Vlissingen

Venlo

Einde Oefening 6

Je hebt een score behaald van:

0%
Volgende oefening

Einde Les 2

Zijn de oefeningen in les 2 nog (te) moeilijk? Geen paniek. U zult zien dat het na de oefeningen in les 3 t/m 7, waarin de verschillende mondbeelden worden geoefend, een stuk beter gaat.

Tip! Schrijf plaatsnamen of landen op die voor u belangrijk zijn. Voel hoe de mondbewegingen gaan en oefen ze daarna met uw gesprekspartner.

Naar Hoofdmenu