Plaatsen in Nederland

Venlo

Welke plaatsnaam zie je?

Gouda

Venlo

Amsterdam

Heerenveen

Emmeloord

Welke plaatsnaam zie je?

Rotterdam

Vlissingen

Zwolle

Emmeloord

Bij de uitspraak van het woord Emmeloord zie je dat de tweede lettergreep begint met de lippen op elkaar, en in de laatste lettergreep is de mond rond.

Vlissingen

Welke plaatsnaam zie je?

Utrecht

Vlissingen

Eindhoven

Gouda

Zwolle

Welke plaatsnaam zie je?

Eindhoven

Rotterdam

Venlo

Zwolle

Heerenveen

Welke plaatsnaam zie je?

Amsterdam

Emmeloord

Gouda

Heerenveen

Bij de uitspraak van het woord Heerenveen blijft de mond breed en vrij gesloten.

Gouda

Welke plaatsnaam zie je?

Vlissingen

Utrecht

Gouda

Heerenveen

Bij de uitspraak van het woord Gouda zie je dat in de eerste lettergreep de mond van open naar rond gaat.

Rotterdam

Welke plaatsnaam zie je?

Vlissingen

Rotterdam

Utrecht

Zwolle

Eindhoven

Welke plaatsnaam zie je?

Heerenveen

Gouda

Eindhoven

Emmeloord

Utrecht

Welke plaatsnaam zie je?

Gouda

Utrecht

Zwolle

Rotterdam

Amsterdam

Welke plaatsnaam zie je?

Amsterdam

Venlo

Eindhoven

Vlissingen

Einde Oefening 6

Je hebt een score behaald van:

0%
Volgende oefening

Einde Les 2

Zijn de oefeningen in les 2 nog (te) moeilijk? Geen paniek. U zult zien dat het na de oefeningen in les 3 t/m 7, waarin de verschillende mondbeelden worden geoefend, een stuk beter gaat.

Tip! Schrijf plaatsnamen of landen op die voor u belangrijk zijn. Voel hoe de mondbewegingen gaan en oefen ze daarna met uw gesprekspartner.

Naar Hoofdmenu