Provincies in Nederland

Overijssel

Welke provincie zie je?

Limburg

Noord-Holland

Overijssel

Gelderland

Limburg

Welke provincie zie je?

Limburg

Overijssel

Brabant

Groningen

Utrecht

Welke provincie zie je?

Utrecht

Zeeland

Groningen

Gelderland

Noord-Holland

Welke provincie zie je?

Noord-Holland

Limburg

Zuid-Holland

Flevoland

Zeeland

Welke provincie zie je?

Zuid-Holland

Overijssel

Zeeland

Friesland

Drenthe

Welke provincie zie je?

Noord-Holland

Limburg

Utrecht

Drenthe

Groningen

Welke provincie zie je?

Overijssel

Flevoland

Groningen

Drenthe

Groningen is een lange naam met 3 lettergrepen, maar veel klanken worden achterin de mond uitgesproken, waardoor je deze klanken niet kunt zien.

Flevoland

Welke provincie zie je?

Gelderland

Zuid-Holland

Utrecht

Flevoland

Brabant

Welke provincie zie je?

Zeeland

Friesland

Utrecht

Brabant

Brabant is de enige provincie die begint met de lippen op elkaar.

Friesland

Welke provincie zie je?

Brabant

Flevoland

Friesland

Drenthe

Einde Oefening 2

Je hebt een score behaald van:

0%
Volgende oefening

Einde Les 2

Zijn de oefeningen in les 2 nog (te) moeilijk? Geen paniek. U zult zien dat het na de oefeningen in les 3 t/m 7, waarin de verschillende mondbeelden worden geoefend, een stuk beter gaat.

Tip! Schrijf plaatsnamen of landen op die voor u belangrijk zijn. Voel hoe de mondbewegingen gaan en oefen ze daarna met uw gesprekspartner.

Naar Hoofdmenu