Provincies in Nederland

Overijssel

Welke provincie zie je?

Noord-Holland

Overijssel

Gelderland

Limburg

Limburg

Welke provincie zie je?

Brabant

Overijssel

Limburg

Groningen

Utrecht

Welke provincie zie je?

Groningen

Gelderland

Zeeland

Utrecht

Noord-Holland

Welke provincie zie je?

Zuid-Holland

Flevoland

Noord-Holland

Limburg

Zeeland

Welke provincie zie je?

Zeeland

Zuid-Holland

Friesland

Overijssel

Drenthe

Welke provincie zie je?

Drenthe

Limburg

Noord-Holland

Utrecht

Groningen

Welke provincie zie je?

Groningen

Overijssel

Drenthe

Flevoland

Groningen is een lange naam met 3 lettergrepen, maar veel klanken worden achterin de mond uitgesproken, waardoor je deze klanken niet kunt zien.

Flevoland

Welke provincie zie je?

Zuid-Holland

Flevoland

Utrecht

Gelderland

Brabant

Welke provincie zie je?

Zeeland

Utrecht

Friesland

Brabant

Brabant is de enige provincie die begint met de lippen op elkaar.

Friesland

Welke provincie zie je?

Brabant

Flevoland

Friesland

Drenthe

Einde Oefening 2

Je hebt een score behaald van:

0%
Volgende oefening

Einde Les 2

Zijn de oefeningen in les 2 nog (te) moeilijk? Geen paniek. U zult zien dat het na de oefeningen in les 3 t/m 7, waarin de verschillende mondbeelden worden geoefend, een stuk beter gaat.

Tip! Schrijf plaatsnamen of landen op die voor u belangrijk zijn. Voel hoe de mondbewegingen gaan en oefen ze daarna met uw gesprekspartner.

Naar Hoofdmenu