Provincies in Nederland

Overijssel

Welke provincie zie je?

Limburg

Overijssel

Noord-Holland

Gelderland

Limburg

Welke provincie zie je?

Groningen

Brabant

Limburg

Overijssel

Utrecht

Welke provincie zie je?

Utrecht

Zeeland

Groningen

Gelderland

Noord-Holland

Welke provincie zie je?

Noord-Holland

Limburg

Flevoland

Zuid-Holland

Zeeland

Welke provincie zie je?

Friesland

Zuid-Holland

Overijssel

Zeeland

Drenthe

Welke provincie zie je?

Noord-Holland

Drenthe

Limburg

Utrecht

Groningen

Welke provincie zie je?

Overijssel

Flevoland

Drenthe

Groningen

Groningen is een lange naam met 3 lettergrepen, maar veel klanken worden achterin de mond uitgesproken, waardoor je deze klanken niet kunt zien.

Flevoland

Welke provincie zie je?

Zuid-Holland

Flevoland

Utrecht

Gelderland

Brabant

Welke provincie zie je?

Zeeland

Utrecht

Brabant

Friesland

Brabant is de enige provincie die begint met de lippen op elkaar.

Friesland

Welke provincie zie je?

Drenthe

Friesland

Brabant

Flevoland

Einde Oefening 2

Je hebt een score behaald van:

0%
Volgende oefening

Einde Les 2

Zijn de oefeningen in les 2 nog (te) moeilijk? Geen paniek. U zult zien dat het na de oefeningen in les 3 t/m 7, waarin de verschillende mondbeelden worden geoefend, een stuk beter gaat.

Tip! Schrijf plaatsnamen of landen op die voor u belangrijk zijn. Voel hoe de mondbewegingen gaan en oefen ze daarna met uw gesprekspartner.

Naar Hoofdmenu